speltherapie is er voor...

  • kinderen die niet lekker in hun vel zitten
  • kinderen die een trauma (groot of klein) hebben meegemaakt
  • kinderen met faalangst, of andere angsten
  • kinderen die (hoog)gevoelig zijn en daar moeilijk mee om kunnen gaan
  • kinderen die niet/moeilijk om kunnen gaan met de gevoelens rond de scheiding van hun ouders
  • kinderen die langdurig ziek zijn (geweest)
  • kinderen die gepest worden, of eerder gepest werden
  • kinderen die moeilijk om kunnen gaan met hun (negatieve) gevoelens

 

Spel is de taal van kinderen

Speltherapie is een therapievorm die speciaal ontwikkeld is om kinderen te helpen die problemen ervaren in hun ontwikkeling.

Spel is de taal waarmee kinderen op een veilige manier kunnen communiceren.

Spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten en gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Het kind doet nieuwe ervaringen op, waardoor hij of zij emotioneel en cognitief nieuwe inzichten opdoet.

Misschien denk je dat het probleem van jullie of jouw kind niet groot genoeg is voor therapie, je denkt wellicht dat het eerst erger moet worden, maar vroegtijdig aanpakken voorkomt grotere problemen op latere leeftijd. 

 

En juist therapie door middel van spel werkt zo goed bij kinderen: spel is immers hun taal. 

Finn heeft weinig zelfvertrouwen en hij vindt het op school lastig om te zeggen wat hem bezig houdt. Finn komt 10 keer naar de spelkamer, en ik heb 3 gesprekken met de ouders van Finn. Daarna gaat Finn blijer door het leven, doordat hij meer dingen durft. En ouders hebben handvatten gekregen hoe om te gaan met Finn als hij het moeilijk heeft.

Ouders / verzorgers

Ouders/verzorgers zijn enorm belangrijk voor kinderen. Dus het is logisch hen bij de speltherapie te betrekken.

 

Na de intakesessies (3 of 4 keer) is er een uitgebreid gesprek met ouders/verzorgers.

Steeds nadat je kind 3 of 4 keer in de spelkamer geweest is, vindt er een oudergesprek plaats. Tijdens die gesprekken vertel ik wat in de spelkamer is gebeurd: de thema’s waar je kind over heeft gespeeld. Ouders/verzorgers vertellen hoe het thuis gaat, en samen kijken we wat goed is voor je kind. Wat jullie thuis kunnen doen, en waar ik in de spelkamer verder aan ga werken.

Het doel is altijd dat jullie samen groeien: ouders/verzorgers en kind.

het mooie van speltherapie

Speltherapie past bij kinderen omdat spel hun taal is.

En wat mooi is:  ook de interventies kunnen in spel gegeven worden.

Doordat het kind met poppetjes speelt, of een rollenspel speelt, kijkt hij of zij er van de buitenkant tegenaan, en dan is het veel makkelijker reageren en zien dan wanneer het over jezelf gaat.

Het kind speelt zelf, het is zijn of haar taal. En ik ben erbij als begeleider. 

kinderen met een (licht)verstandelijke beperking

Omdat speltherapie een therapie is die met weinig taal kan werken is het ook een geschikte therapievorm voor mensen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Daarbij kunnen de leeftijdsgrenzen ruimer genomen worden dan de basisschoolleeftijd. Er kan gekeken worden naar de ontwikkelingsleeftijd: is die ongeveer in de basisschoolleeftijd dan kan speltherapie een goed passende therapie zijn. Vanuit mijn voormalig werk als leerkracht op een zml-school heb ik veel ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking.